سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
نویسنده 
 
 
نگارش مقاله 
تدریس 
مجتمع دانشگاهی ولیعصر تهران 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
لمعه 
تدریس 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی